Loteria de policies

Articles Revistes
1.827

per Albert Calderó

(Publicat a www.goblonet.es el 13 de novembre de 2011)

Publica la premsa que s'han iniciat avui les proves d'unes oposicions per cobrir 153 places vacants de Policia Nacional, a les quals es presenten més de 36.000 joves. Des de l'any 2004, segons han fet públic amb gran orgull els responsables del procés, 340.687 persones s'han presentat a les oposicions per ser Policia Nacional.

Aquests responsables tenen tan clar el bo que és el seu mètode per elegir els 153 millors policies en potència d'entre els 36.275 participants, que ho expliquen amb detall en el comunicat de premsa.

Primer hauran de respondre "a cent preguntes sobre ciències jurídiques, ciències socials i matèries tècnic-científiques relacionades amb el temari que figura a la convocatòria" (és a dir, a cent preguntes tipus test). Els/les que aprovin hauran de superar unes proves físiques per demostrar que estan en forma. Les/els que ho estiguin hauran de respondre a test de personalitat i aptituds, faran una entrevista personal i passaran un reconeixement mèdic. A més, si ho desitgen, podran presentar-se a una prova d'idiomes (només anglès o francès, cura).

Ja està. Amb això ja tindrem a 153 policies en potència seleccionats entre 36.275 angoixats/es candidates/ats. Els nomenaran policies i els ficaran uns mesos en una Escola per a un curs de millora.

Fantàstic. Si superes els altres responent a un qüestionari i fent unes proves físiques, no et detecten res anormal en un test, una entrevista i un reconeixement mèdic, i tens la sort d'estar entre els 153 millors, enhorabona, ja pots posar-te l'uniforme, empunyar l'arma i formar part per sempre de la policia del primer país d'Europa en nombre de policies per habitant.

Als/les 36.122 restants se'ls agraeixen les taxes d'examen pagades i la seva participació (això espero almenys) i cap a casa. Tot i ser costoses per als/les desventurades/ats opositors/es, les taxes no cobriran ni una mínima part del cost del grandiós tinglado que es munta per gestionar durant mesos a aquesta multitud opositora: més de mil persones treballaran en l'organització del magne esdeveniment.

Fins quan es mantindrà aquesta monstruosa aberració, aquest milionari malbaratament dedicat a frustrar al 99,996% dels participants en la selecció/loteria de 153 afortunats/es?

Segons la llei "Els procediments de selecció cuidaran especialment la connexió entre el tipus de proves a superar i l'adequació a l'acompliment de les tasques dels llocs de treball convocats" (Art. 61. 2 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic) Hi ha algú amb dos dits de front que pugui creure que el que diu la llei es compleix en aquest, i en els processos selectius semblants que se segueixen convocant a les administracions d'aquest país?

No hi ha manera. Després de gairebé trenta-cinc anys de promeses solemnes de modernització de les nostres administracions, després de dotzenes de canvis legals cada un més exuberant en xerrameca modernitzadora que l'anterior, després de milers de discursos sobre agilització, modernització i naps i cols, seguim usant absurds , ruïnosos i humiliants mètodes del segle dinou per rifar les ocupacions públiques vitalicies. Mentrestant, al Regne Unit fan servir a empreses consultores de selecció de personal, amb mètodes professionals de selecció, fins i tot per reclutar els soldats de l'exèrcit.

Hi haurà algú d'una maleïda vegada que comenci a les nostres institucions a practicar el que amb tant entusiasme porten tants anys prescrivint les nostres lleis i prometent tots els partits polítics?c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522