Catàlegs de cursos. Cursos destacats. Plans de formació.


A Estratègia Local comptem amb més de vint anys d'experiència en formació al si de les institucions d'alts càrrecs, directius, tècnics i professionals de les institucions públiques. Fruit d'aquesta experiència és l'oferta formativa que presentem aquí. En algunes institucions serà necessari un disseny a mida en funció de les seves necessitats específiques i de la disponibilitat de temps del seu personal; estem capacitats i disposats per dur-lo a terme. Estem al seu servei per escoltar les seves necessitats de formació, poden posar-se en contacte amb nosaltres mitjançant el nostre telèfon d'atenció al client: 901 100 032 o bé per correu electrònic a:: "formacion@estrategialocal.com"

Seguim ajustant els nostres preus, que ja estan per sota dels nostres preus del 2009. Rebaixem el preu però no la qualitat: les nostres avaluacions continuen sent les millors en tots els plans de formació contínua. Mantenim la nostra línia d'innovació i d'adaptació dels continguts a les novetats legislatives i a les circumstàncies actuals de les institucions. Seguim oberts i interessats en anar creant nous cursos a petició i a mida dels nostres clients, i adaptar els que ofertem a les seves necessitats de formació específiques. Esperem que els nostres vint-i-tres anys d'experiència en formació de personal del sector públic segueixin essent útils per al desenvolupament de l'eficàcia i l'eficiència de les institucions.c/ Camí d'Agell, 21 - 08349 Cabrera de Mar - Tel.: 934 817 410
BARCELONA

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522