ESTRATEGUES SENSE FRONTERES

Programa de cooperació promogut, finançat i executat per Estratègia Local i els seus consultors per promoure la gobernança en països en vies de desenvolupament.

Estratègia Local va crear el 2006 el programa d'actuació "Estrategues Sense Fronteres", al qual dedica una part de les seves capacitats econòmiques, organitzatives i professionals, per dur a terme projectes de consultoria i formació protagonitzats pels seus consultors en països en vies de desenvolupament.

Aquest programa té quatre objectius principals:

  • El desenvolupament de l'eficàcia democràtica dels líders polítics i de les institucions públiques.
  • El desenvolupament de l'eficàcia, eficiència i capacitat relacional dels directius, tècnics i treballadors d'institucions públiques.
  • L'increment de la gobernança i de l'estabilitat política i institucional.
  • I l'optimització de la rendibilitat social i institucional dels projectes de cooperació al desenvolupament.

Des de la seva posada en marxa l'any 2006 s'han dut a terme un total de 18 projectes d'Estrategues Sense Fronteres, a l'Àfrica i Amèrica Central. Aquests projectes han estat realitzats renunciant els consultors a una part dels seus honoraris i l'empresa a la totalitat dels seus costos generals i beneficis. En conjunt, aquests ingressos deixats de percebre han representat alguna cosa més de 40.000 €, el que suposa un 1,3% de la facturació de l'empresa des de la creació del programa.

Els projectes d'Estrategues Sense Fronteres són cofinançats amb ONGs, Agències públiques de Cooperació, Institucions públiques espanyoles i Organismes internacionals.
Alguns projectes d'"Estrategues Sense Fronteres" han estat i són:

  • El disseny i monitoratge d'un procés estructurat de diàleg entre agents socials, institucions i experts per a la formulació de propostes de modernització del sistema laboral de Guatemala, en col·laboració amb l'Escola de Govern i Gestió Pública de Guatemala i amb el patrocini del Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament.
  • La col·laboració continuada en la docència de la Mestria en Direcció i Gestió Pública Local, un programa formatiu de polítics, directius i tècnics locals d'Amèrica Central i el Carib organitzat per la Fundació de Desenvolupament Local d'Amèrica Central (FUNDEMUCA), amb la participació de la Unió Iberoamericana de Municipalistes (UIM), el Centre d'Estudis Municipals de Cooperació Internacional (CEMCI) i la Universitat Carlos III de Madrid, i patrocinat per l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID).
  • L'auditoria externa d'un projecte de cooperació promogut per la Fundació Alboan, amb finançament del Govern Basc, en els camps de refugiats de Kiziba i Gihembe, a Rwanda, on viuen més de 30.000 persones sota la protecció d'ACNUR, l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats.

Els projectes de consultoria i formació, d'"Estrategues Sense Fronteres", també es poden realitzar a Espanya per a les ONGs que ho sol·licitin.

Si desitgen posar-se en contacte amb nosaltres sobre aquest programa, facin clic aquí.c/ Camí d'Agell, 21 - 08349 Cabrera de Mar - Tel.: 934 817 410
BARCELONA

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522