Universitats

 • Alacant
 • Autònoma de Barcelona
 • Barcelona
 • Carles III. Madrid
 • Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo. Barcelona
 • Esade
 • Girona
 • Granada
 • Jaume I. Castelló
 • Lleó
 • Miguel Hernández. Elx
 • País Basc
 • Politècnica de Catalunya
 • Pompeu Fabra. Barcelona
 • Tarragona
 • València


c/ Camí d'Agell, 21 - 08349 Cabrera de Mar - Tel.: 934 817 410
BARCELONA

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522