Diputacions, Ens Insulars i Comarcals

 • Cabildo Insular de Fuerteventura
 • Cabildo Insular de Lanzarote
 • Cabildo Insular de Tenerife. Institut d'Assistència Sociosanitaria
 • Consell Comarcal del Baix Ebre
 • Consell Comarcal del Berguedà
 • Consell Comarcal del Maresme
 • Consell Comarcal de La Selva
 • Consell Insular d'Eivissa
 • Consell Insular d'Eivissa i Formentera
 • Consell Insular de Formentera
 • Consell Insular de Menorca
 • Consell Insular de Mallorca
 • Diputació Foral d'Àlaba
 • Diputació Foral de Bizkaia
 • Diputació Foral de Gipuzkoa
 • Diputació Provincial d'Alacant
 • Diputació Provincial d'Alacant, SUMA Gestió Tributària
 • Diputació Provincial Badajoz
 • Diputació Provincial de Barcelona
 • Diputació Provincial de Castelló
 • Diputació Provincial de Córdoba
 • Diputació Provincial de Girona
 • Diputació Provincial de Granada
 • Diputació Provincial de Guadalajara
 • Diputació Provincial d'Huelva
 • Diputació Provincial de Jaén
 • Diputació Provincial de Lugo
 • Diputació Provincial de Lleida. Patronat de Turisme
 • Diputació Provincial de Màlaga
 • Diputació Provincial de Màlaga. Patronato de Recaudación
 • Diputació Provincial de Salamanca
 • Diputació Provincial de Sevilla
 • Diputació Provincial de Tarragona
 • Diputació Provincial de València
 • Diputació Provincial de Valladolid


c/ Camí d'Agell, 21 - 08349 Cabrera de Mar - Tel.: 934 817 410
BARCELONA

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522