Comunitats autònomes

 • Comunitat Autònoma de Ceuta
 • Ciutat Autònoma de Melilla
 • Comunitat Autònoma de Madrid. Assemblea de Madrid
 • Comunitat Autònoma de Múrcia. Direcció Gral. Recaptació Administració Local
 • Comunitat Autònoma de Múrcia. Escola d’Administració Local
 • Comunitat Autònoma de Múrcia. Servei Murcià de Salut
 • Comunitat Foral de Navarra. Institut Navarrès d'Administració Pública (INAP)
 • Generalitat de Catalunya. Comissió Interdepartamental de la Dona
 • Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient i Vivenda
 • Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència
 • Generalitat de Catalunya. Departament de Salut
 • Generalitat de Catalunya. Departament de Residus
 • Generalitat de Catalunya. Escola d’Administració Pública de Catalunya
 • Generalitat de Catalunya. Institut Cartogràfic de Catalunya
 • Generalitat de Catalunya. Institut Català de la Dona
 • Generalitat de Catalunya. Institut d´Estadística de Catalunya
 • Generalitat de Catalunya. Ferrocarrils de la Generalitat
 • Generalitat de Catalunya. EADOP
 • Generalitat Valenciana. Institut Valencià d´Administració Pública
 • Generalitat Valenciana. Sindicatura de Comptes
 • Govern Balear. Conselleria d´Agricultura i Pesca
 • Govern Balear. Conselleria d’Educació, Cultura i Esports
 • Govern de Canàries. Acadèmia Canària de Seguretat
 • Govern de Canàries. Direcció General de Justícia
 • Govern de Canàries. Escola de Serveis Sanitaris i Socials de Canàries
 • Govern de Canàries. Inspecció General de Serveis
 • Govern de La Rioja. Departament d’Administracions Públiques i Política Local
 • Govern de La Rioja. Escola Riojana d´Administració Pública
 • Govern Basc. Institut Basc d´Administració Pública
 • Govern Basc. Institut Basc d´Estadística
 • Junta d’Andalusia. Direcció General d’Administracions Públiques
 • Junta d’Andalusia. Institut Andalús d’Administracions Públiques
 • Junta de Comunitats de Castilla y Lleó
 • Xunta de Galícia. Servei Gallec de Salut


c/ Camí d'Agell, 21 - 08349 Cabrera de Mar - Tel.: 934 817 410
BARCELONA

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522