REGI Nº7

Revista electrònica sobre el desenvolupament de la governança de les institucions públiques
25/5/10
1.160
0

Maig de 2010, especial austeritat

 
Baixar els sous dels funcionaris: com i per què?
Albert Calderó, subdirector d'Estratègia Local, planteja en aquest interessant article diversos interrogants a partir del conjunt de decisions adoptades pel President Rodríguez Zapatero per calmar els mercats internacionales de capitals. Com es posarà en pràctica aquesta mesura en les administracions autonòmica i local? Com es trenquen acords i pactes vigents, signats amb els sindicats, aprovats en Ple, publicats en els butlletins oficials? A què s'han de destinar aquests estalvis? 
 
Austeritat en les institucions públiques
Primeres dos entregues d'una sèrie d'articles breus que volen donar a conèixer experiències pràctiques d'estalvi als pressupostos públics d'institucions de diversos països. La situació actual ha donat encara més vigència a la necessitat de promoure la idea que l'estalvi públic no és només necessari, sinó que també és possible, i en àmbits ben diversos: 1: despavimentar carreteres i camins rurals i 2: Reduir i professionalitzar els comandaments intermedis
 
Alcohol i despesa pública
 
Article d'Albert Calderó que exposa la greu addicció que pateixen molts polítics, directius i tècnics de les nostres institucions públiques: l'addicció a l'increment de la despesa pública. Com amb l'alcohol, l'addicció es va adquirir quan estava socialment acceptada i justificada: durant trenta anys es va acceptar que era necessari incrementar la despesa pública, que estava molt enrere del grau de desenvolupament de la nostra economia. Però avui moltes institucions de tots els colors polítics no saben fer una altra cosa que gestionar l'increment continuat de la despesa.
 
Estratègia Local fitxa a Maribel Montes-Wolf
 
Des d'Estratègia Local celebrem la recent incorporació de Maribel Montes-Wolf com a consultora del nostre equip; ha estat una de les més importants promotores i dirigents que han liderat el procés d'eclosió i creixent protagonisme mundial de les ONG. A partir de les seves funcions de direcció a Terre des Homes, una de les principals ONGs europees, des dels anys 70, passant per la seva participació en òrgans de coordinació internacional d'ONGs, i en organismes especialitzats de l'ONU i d'altres institucions internacionals, la seva tasca docent i les seves publicacions, és un referent indiscutible en el camp de l'organització i eficàcia de les Organitzacions No Governamentals.
 

Jordi Oliveres
Director

Per recomanar REGI a un amic o consultar la nostra política de privacitat.
Si desitja donar-se de baixa, faci clic en el link inferior "Mis suscripciones" després de rebre aquest mail, i desmarqui les publicacions corresponents.

 

 

Comentarisc/ Camí d'Agell, 21 - 08349 Cabrera de Mar - Tel.: 934 817 410
BARCELONA

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522