Catàlegs de cursos. Cursos destacats. Plans de formació.


A Estratègia Local comptem amb més de vint anys d'experiència en formació al si de les institucions d'alts càrrecs, directius, tècnics i professionals de les institucions públiques. Fruit d'aquesta experiència és l'oferta formativa que presentem aquí. En algunes institucions serà necessari un disseny a mida en funció de les seves necessitats específiques i de la disponibilitat de temps del seu personal; estem capacitats i disposats per dur-lo a terme. Estem al seu servei per escoltar les seves necessitats de formació, poden posar-se en contacte amb nosaltres,

mitjançant el nostre telèfon d'atenció al client: 901 100 032
o bé per correu electrònic a:: "formacion@estrategialocal.com"

Si per a 2009 vam congelar les nostres tarifes, per a 2010 les reduïm un 1%. És la nostra contribució als plans d'austeritat que hauran de ser norma general el proper any. També hem augmentat els cursos oberts a diversos perfils professionals, una altra fórmula per abaratir costos ampliant els destinataris de cada curs. Mantenim la nostra línia d'innovació profunda de l'oferta formativa, i de la seva adaptació a les circumstàncies actuals de les nostres institucions. Seguim oberts i interessats en anar creant nous cursos a petició i a mida dels nostres clients, i adaptar els que ofertem a les seves necessitats de formació específiques.c/ Camí d'Agell, 21 - 08349 Cabrera de Mar - Tel.: 934 817 410
BARCELONA

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522