Tomàs Fernàndez Maside

Llicenciat en Dret per la UNED, Màster d'Advocacia a la UOC, Postgrau i Màster en Administració Local per la Universitat Autònoma de Barcelona, Diplomat Tècnic Tributari per la Universitat de Barcelona. És Advocat exercent del Col·legi d'Advocats de Barcelona, especialitzat en Dret Administratiu, Règim Local, Financer i Tributari, Laboral i Penal.

Expert en noves tecnologies i actiu operador en xarxes socials.

Ha estat lletrat assessor municipal, Director responsable de l'Àrea de Serveis a les Persones en els Ajuntaments de Sant Just Desvern (Barcelona) i Mutxamel (Alacant). Ha ocupat durant anys els càrrecs d'Interventor de fons, Secretari-Interventor i Tresorer de Fons en els ajuntaments de Sant Just Desvern i Lliçà de Vall (Barcelona).

Ha estat vocal en nombrosos tribunals d'oposicions, taules de contractació, impulsor de grups de treball d'avaluació i millora, qualitat i implementació de la gestió per processos i de l'eAdministració.

Té experiència com a formador en el sector públic i en l'àmbit universitari.

Actualment és analista de sistemes i mètodes de transparència en la gestió pública i consultor d'Estratègia Local.c/ Camí d'Agell, 21 - 08349 Cabrera de Mar - Tel.: 934 817 410
BARCELONA

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522