Maribel Montes-Wolf

Llicenciada en ciències humanes- Diplomada de llengua i civilització Paris I - Experta en ciències socials.

Ha estat Directora Internacional per a Amèrica Llatina i l'Àfrica a càrrec dels programes de Democràcia- Desenvolupament i drets econòmics i socials de Terre des Hommes França amb seu a Saint Denis - Paris entre 1985 i 2007. Ha estat delegada per la Federació Internacional de Terre des Hommes en el Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides (ECOSOC) i en el seu Comité de drets econòmics i socials de 1988 a 2007.Ginebra Suïssa. Membre del Grup Amèrica Llatina de la Coordinació per a la Investigació Internacional sobre el desenvolupament de França de 1995 a 2000. Va ser una de les Fundadores del Grup Sud Europeu per a Amèrica Llatina amb representació a Brussel·les i la seva coordinadora de 2002 a 2006.

Col·laboradora de la Xarxa Mexicana d'Investigadors de la Societat Civil de 2003 a 2010. Membre del Comitè directiu de la Oficina Internacional de drets humans Acció Colòmbia de 1999 a 2001. Ha impartit cursos de màster en ciències humanes i socials a la Universitat d'Evry - París X el 2005 i el 2006. Ha elaborat programes de desenvolupament, democràcia i drets humans per al Ministeri d'Afers Estrangers de França i la Unió Europea. És consultora d'Estratègia Local, per a l'impuls entre d'altres projectes d'Estrategues Sense Fronteres ,des de l'any 2010.

Ha dirigit i coordinat CAMPANYES INTERNACIONALS entre altres per a:
El Premi Nobel de la Pau de Rigoberta Menchu a França i Europa de 1989 a 1992.
El Programa de reconstrucció de la solidaritat francesa després de la catàstrofe d'Armer de 1984 a 1989.
La Campanya "Contra la droga i pel desenvolupament" a França i Bèlgica de1989 a 1990.
Ha estat membre de la Coalició Internacional per a l'adopció del Protocol sobre els drets econòmics i socials del Pacte Internacional dels drets econòmics, socials i culturals PIDESC de 2000 a 2007.

Ha realitzat i dirigit ESTUDIS sobre:
Moviments socials per a Terre des Hommes a Amèrica Llatina i l'Àfrica.
Els drets econòmics i socials a Colòmbia, Bolívia, Brasil, Guatemala, Mèxic Nicaragua per presentar en el Consell econòmic i social de les Nacions Unides.
Estratègia per a l'adopció del Protocol facultatiu de Drets econòmics, socials i culturals.
L'evolució de les Institucions franceses i internacionals.
Educació popular i desenvolupament.
Els drets indígenes.
El programa Internacional sobre Drets econòmics, socials i culturals per a Terre des Hommes França.
Aliances Nord- Sud, possibilitats i característiques. en col·laboració amb Manuel Canto Remisoc- Mèxic.
El dret a l'aigua: publicació de Terre des Hommes.
La lluita contra la pobresa i els drets humans : Una extensió de la dimensió de protecció social pels DESC. Estudi realitzat conjuntament amb Impact i la FIDH (Federació de drets humans de França) per a l'Alt Consell de la cooperació Internacional (HCCI).
La importància de les Observacions del Comitè DESC de l'ONU per l'exigibilitat dels drets econòmics, socials i culturals, CD-ROM de TDHF 2002.

Ha protagonitzat PONENCIES i CONFERENCIES entre d'altres:
Desenvolupament Alternatiu, Col·loqui Universitat de Cajamarca- Perú 1990
Moviments socials a Amèrica llatina - Tlaxcala.- Mèxic el 1990.
Concepte de desenvolupament Alternatiu en l'Encontre DES DEL SUD - Madrid 1992.
L'organització de la Conferència llatí americana en l'Assemblea Nacional a Paris i l'acte d'inauguració amb el Primer Ministre el 1992 en el marc del V Aniversari del Descobriment d'Amèrica per Europa.
Desenvolupament Alternatiu i drets humans a Amèrica llatina al Seminari organitzat per la Universitat Complutense a Sevilla el 1992.
Democràcia i drets humans en el curs de la Universitat Complutense a l'Escorial el 1993.
Els drets econòmics, socials i culturals al Seminari de Desenvolupament i Deute de l'Associació Llatinoamericana d'organismes de promoció ALOP a Santiago de Xile el 1992.
Els drets indígenes i els drets integrals en la Conferència dels drets humans organitzada per les Nacions Unides a Viena el 1993.
Els drets econòmics, socials i culturals, Seminari organitzat per la Federació internacional de Terre des Hommes a Copenhaguen en el marc de la Conferència Internacional de les Nacions Unides sobre el Desenvolupament el 1995.
La Pau a Colòmbia en el Parlament europeu el 1995.
El dret a l'alimentació en la Conferència Internacional de la FAO a Roma el 1997.
El desenvolupament i el boqueig a Cuba, Col·loqui organitzat pel Parlament europeu sobre la política de la Unió europea en aquest país el 1996.
Pobresa i drets humans, La perspectiva dels DESC, al Seminari organitzat pel CRON, organisme de coordinació noruec, Alop i Terre des Hommes França el 1997.
Els DESC i la democràcia en el marc de l'encontre organitzat per Convergència de Mèxic, a Cuernavaca el 1998, preparatori l'Encontre llatí americà de Quito el juliol del mateix any.
La cooperació europea a Cuba - Madrid 1999.
Elaboració de recomanacions de la societat civil per a les Cimeres euro - llatí americanes durant l'Encontre organitzat per Alop a Brussel·les 2000, Madrid 2002, Patzcuaro i Guadalajara el 2004.
Encontre d'investigadors d'universitats i societat civil "Drets de ciutadania i responsabilitat de l'Estat", organitzat per REMISOC el 2003.
La Pau a Colòmbia en representació de la coordinació francesa d'organismes civils en l'encontre de "Pau i País" organitzat per la coordinació d'organitzacions de Colòmbia, Bogotà 2002.
La cooperació europea amb Mèxic en l'encontre organitzat a Brussel·les en el Parlament europeu el 2003.
Trobada internacional per a l'elaboració de recomanacions de la cooperació amb Colòmbia, Lleida juliol 2004.
Trobada euro colombiana organitzada per la Universitat complutense a Madrid el maig del 2005.
Conferencia sobre la cooperació Europa Amèrica Central en el Parlament europeu el 2006.
Recomanacions sobre " La dimensió política dels DESC" en 2005 i Seminari internacional de Convergència de Mèxic el 2006.
Seminari sobre "Democràcia i cultura política a Nicaragua, formació democràtica per al canvi", Managua 2006.
Organització i propostes als Seminaris sobre democràcia i drets humans als Fòrums socials mundials a Porto Alegre -Brasil, Caracas i Bamako Mali el 2001, 2002, 2005- 2006.
Seminari sobre Informes alternatius en el Comitè DESC de les Nacions Unides , l'experiència de Guatemala i de Mali en col·laboració amb Impact en la Conferència Internacional de drets humans organitzada pel Ministeri d'assumptes exteriors i el Municipi de Nantes a França, el 2006.

Ha protagonitzat altres CONFERENCIES UNIVERSITARIES sobre els DESC: organitzades per la UNEIXIN (Universitat autònoma de Mèxic), Universitats de Colòmbia, Universitat Complutense a Madrid, Universitat autònoma de Barcelona, de València, de Deusto Bilbao i San Sebastià, Universitats de Rio de Janeiro i de Sao Paulo a Brasil de 1999 a 2006.

Nombroses emissions radiofòniques i de TV a França i Amèrica Llatina.

És AUTORA o coautora de les següents publicacions:
Des del sud - Memòria de l'Encontre sobre el Desenvolupament alternatiu. Icaria ACSUR Madrid el 1992.
Fullet de Terre des Hommes França sobre els drets econòmics, socials i culturals, síntesi del debat de la Cimera de desenvolupament social de Copenhaguen el 1995. Edició Terre des Hommes.
El dret a l'equitat - Ètica i mundialització social a ICARIA Col·lecció - Antrazyt 1997
Halte à la mondialisation de la pauvreté de KARTHALA França 1998
El dret a exigir els nostres drets. Els drets econòmics socials i culturals en el panorama internacional, TDHF, Observatori DESC de Barcelona - ICARIA Barcelona 2000
Les exigències de la societat civil: La responsabilitat de l'Estat - Maribel Wolf (ed) Icaria Antrazyt 2004
Les droits économiques, sociaux et culturels- de KARTHALA 2004
La Colombie écartelée - Maribel Wolf - KARTHALA 2005
Tornen sempre a la primavera - Maribel Wolf - ICARIA- Antrazyt -2005
Drets de ciutadania Responsabilitat de l'Estat - Publicació 10 autors coordinada per Manuel Canto Chac -ICARIA Política
La dimensió política dels drets econòmics, socials i culturals : Una invitació al debat: Maribel Wolf - Manuel Canto-Miguel Concha Andrés Pérez Baltodano - REMISOC / Unió europea - març 2006
Democràcia i Drets humans Edició espanyola de Social Watch el 2008.
De quina democràcia parlem - La mirada europea sobre Amèrica llatina i la cohesió social- Publicació Universitat Autònoma de Mèxic i Remisoc.2009
Estratègies dels Actors socials davant de la crisi. Els drets com a instrument polític. Novembre 2009
Democràcia i Drets Humans: Bolívia i Nicaragua - La Factoria n° 42 setembre/octubre 2009
Drets Humans i Estat: Les democràcies autoritàries La Factoria n° 43 novembre 2009.
Europa de ciutadans i migrants sense ciutadania - La Factoria febrer 2010.c/ Camí d'Agell, 21 - 08349 Cabrera de Mar - Tel.: 934 817 410
BARCELONA

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522