Emili Pinazo López

Llicenciat en Dret (Universitat de Barcelona). Màster en Direcció d’Empreses Constructores i Immobiliàries. Diplomat de Postgrau en Dret Urbanístic i Immobiliari. Membre del Col·legi d’Advocats de Barcelona.

Ha estat jurista dels Ajuntaments de Sabadell, Sant Boi de Llobregat i Rubí i ho és actualment de Sitges, especialitzat en temes d’urbanisme, obres, contractació i defensa legal. Ha estat jurista d’empreses constructores i immobiliàries.

Va ser soci consultor d’Estratègia Local (1989-1990) i actualment n’és formador col·laborador.c/ Camí d'Agell, 21 - 08349 Cabrera de Mar - Tel.: 934 817 410
BARCELONA

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522