Alberto Ruiz de Azua

Llicenciat en Dret per la Universitat de Deusto. Va ser alcalde d'Arrigorriaga (Biscaia) (1999 - 2011), Vicepresident del Consorci d'Aigües Bilbao-Bizkaia i President d'Euskal Fondoa. Director de l'Àrea de Festes de l'Ajuntament de Bilbao i Apoderat de les Juntes Generals de Biscaia, i formador col.laborador d'Estratègia Local des de 2011.c/ Camí d'Agell, 21 - 08349 Cabrera de Mar - Tel.: 934 817 410
BARCELONA

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522