José María Maseda Aldomá

Enginyer Tècnic Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Expert en formació per la Training Within Industry Foundation (New Jersey, EUA).

Formador col·laborador d'Estratègia Local des de 2009, especialitzat en manteniment, organització, qualitat i habilitats directives per a comandaments intermedis. Va ser soci consultor d'Estratègia Local (1987-1990) en temes d'organització industrial, sistemes de direcció i gestió, manteniment, qualitat i en selecció i entrenament de directius. Ha exercit com a formador de tècnics i directius de la indústria i del sector públic d'Espanya, Egipte, Estats Units, Mèxic, Argentina, Costa Rica i Algèria.

Ha estat directiu en la indústria del ciment (1969-1987 i 1990-1996), com a director de manteniment i de formació, i posteriorment com a director general de projectes de posada en marxa de noves indústries i com a director gerent de complexos industrials a Espanya, França, Egipte i els Estats Units.c/ Camí d'Agell, 21 - 08349 Cabrera de Mar - Tel.: 934 817 410
BARCELONA

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522