Universitats

 • Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona
 • ESADE
 • Universitat d’Alacant
 • Universitat Autònoma de Barcelona
 • Universitat de Barcelona
 • Universitat Carles III
 • Universitat de Girona
 • Universitat de Granada
 • Universitat Jaume I de Castelló
 • Universitat de Lleó
 • Universitat Miguel Hernández d’Elx
 • Universitat del País Basc
 • Universitat Politècnica de Catalunya
 • Universitat Pompeu Fabra
 • Universitat de València


c/ Camí d'Agell, 21 - 08349 Cabrera de Mar - Tel.: 934 817 410
BARCELONA

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522