Sociocultural i participació ciutadana

  • Disseny i suport tècnic a la posada en pràctica de polítiques i projectes estratègics socioculturals.
  • Creació i posada en marxa de l'equip polític sociocultural.
  • Creació i posada en marxa del gabinet tècnic sociocultural.
  • Creació i posada en marxa de la gerència d'equipaments socioculturals.
  • Creació i posada en marxa de la gestió administrativa unificada dels assumptes socioculturals.
  • Operacions de participació ciutadana: pressuposts, plans i polítiques participatives.
  • Avaluació i redisseny de la reglamentació de participació ciutadana.
  • Disseny i suport a la posada en pràctica de la reglamentació d'atenció a les queixes i suggeriments.
  • Estructuració del voluntariat social.


c/ València, 73, pral 1a 08015 Barcelona - Tel.: 901 100 032
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522