L'ajuntament d'Artà (Mallorca) aprova per unanimitat la Relació de Llocs de Treball amb assessorament d'Estratègia Local

Portada
6 març 2019
21
0


Després d'un procés participatiu amb tot el personal i d’una detallada negociació amb la representació sindical, que va acabar amb un acord unànime de la Mesa de Negociació, el Ple de l’ajuntament ha aprovat per unanimitat l’Acord regulador complementari de condicions de treball comunes del personal funcionari i laboral de l'ajuntament d’Artà, que inclou la definició i regulació completes de l’organigrama i la Relació de Llocs de Treball de la institució.

Albert Calderó, professor del Màster universitari en formació dels funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional de l'INAP

Portada
4 gen. 2019
70
0


Albert Calderó, consultor i subdirector d'Estratègia Local, ha estat fitxat per l'INAP (Institut Nacional d’Administració Pública) per formar part del quadre de professors del Màster universitari en formació dels funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional de l'INAP, que és el programa formatiu obligatori per als aspirants a integrar-se en les escales de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, una vegada que han superat amb èxit l'oposició.

Calderó impartirà als opositors que s’incorporaran a l'escala de secretaria, i també als de l'escala de secretària-intervenció, un mòdul sobre Organització i recursos humans de les institucions locals, dins de l'assignatura d'Estratègia, de la que n’és responsable Francisco Antonio Cholbi Cacha, Tresorer de l'Ajuntament de Benidorm i Doctor en Dret.

Tots els sindicats representats signen l'acord de funcionaris i el conveni laboral de l'ajuntament de Calafell, assessorat per Estratègia Local

Portada
7 set. 2018
315
0


Els cinc sindicats amb representació a la Junta de personal i al Comitè d'Empresa de l'ajuntament de Calafell, que són CCOO, CSIF, SPC, SPPM i UGT, han signat en un sol acte el dia 27 d'agost d'enguany el nou Acord de funcionaris i el nou Conveni laboral de l'ajuntament. El govern municipal ha estat assessorat en les Meses de Negociació per Albert Calderó, consultor i subdirector d'Estratègia Local.

Els nous Acord i Conveni s'han signat per a una vigència de 5 anys i suposen una important posada al dia de les relacions laborals municipals. Entre altres coses inclouen un compromís municipal de dur a terme a curt termini una valoració de tots els llocs de treball i la relació de llocs de treball, i en els acords signats queden delimitats els seus efectes i condicions assumits per ambdues parts; també inclouen el compromís de dur a terme un Pla d’Ordenació de Recursos Humans que inclourà disposicions de consolidació d'ocupació per al personal interí i contractat de llarga durada.

El nostre llibre "Com som?", a La Vanguardia

Portada
12 jul. 2017
889
0


La periodista de La Vanguardia Raquel Quelart ha fet un extens reportatge sobre el nostre llibre "Com Som?".

Aquest reportatge sobre el nostre mètode per conèixer a fons la gent que ens envolta també inclou una entrevista a Joan Queraltó coautor del llibre.

Podeu trobar el nostre llibre a les següents llibreries entre moltes d'altres

link al reportatge
c/ Camí d'Agell, 21 - 08349 Cabrera de Mar - Tel.: 934 817 410
BARCELONA

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522